Van Alma aan Gustav

staged song rectial - p: Frans Weisz - Concertgebouw Amsterdam

songs by Gustav Mahler, Alma Schindler and Alexander Zemlinsky - texts by Alma and Gustav Mahler

piano: Reinhild Mees - actor: Tom Jansen (Gustav)

DAGBLAD TROUW
"Mezzosopraan Maria Riccarda Wesseling brengt al die liederen met veel overtuiging en toneelpresence. Haar stem is een wonder van mooie timbres en verstaanbaarheid. De muziekale lijnen zijn steeds met veel finesse uitgewerkt" (Peter van der Lint, 10. April 2008)